Privacybeleid, wij respecteren iedere vorm van privacy.

Vraag nu een offerte aan en ontvang 10% korting!
Een goedkopere opslag gevonden? Toon ons de offerte en wij passen onze prijs aan.
Vraag nu een offerte aan en ontvang 10% korting!
Een goedkopere opslag gevonden? Toon ons de offerte en wij passen onze prijs aan.

Privacybeleid

Opslagxl b.v. gevestigd aan Polakweg 17 2288 GG Rijswijk, Rhoneweg 2 1043 AH Amsterdam en Cannenburgerweg 12-14 1243 JE ‘s-Graveland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rijswijk:
Haaglanden Polakweg 17 2288 GG Rijswijk 0704140160

Amsterdam:
Amsterdam Rhoneweg 2 1043 AH Amsterdam 020 6111 082

Het Gooi:
Het Gooi Cannenburgerweg 12-14 1243 JE ‘s-Graveland 035 65 65 770

Willem bok is de functionaris gegevensbescherming van opslagxl hij/zij is te bereiken via info@opslagxl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Opslagxl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (bij inschrijving):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie legitimatie (wij maken een veilige kopie waarbij wij gegevens zoals bsn doorhalen. u tekent hiervoor bij het aangaan van de huurovereenkomst, dit doen wij dus enkel met uw toestemming)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Opslagxl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras (door middel van het afgeven van kopie legitimatie, dit gebeurt enkel bij het aangaan van de huurovereenkomst en alleen met uw toestemming)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Opslagxl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

OpslagXL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van opslagxl) tussen zit. Opslagxl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Store365 voor het verwerken van de persoonsgegevens, het aanmaken van contracten en het beheren van de debiteuren administratie. Hierbij werken wij niet met geautomatiseerde besluiten.
 • Snelstart voor het beheren van de crediteuren administratie. Hierbij werken wij niet met geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OpslagXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens ingevuld tijdens inschrijven worden jaren bewaard. De gegevens worden in ons administratieprogramma Store365 bewaard.
 • Persoonsgegevens ingevuld d.m.v. contact formulier op de website worden 5 jaar bewaard. Deze worden gebruikt zodat wij contact met u op kunnen nemen (wanneer u dit verzoekt) en daarnaast kunt u benaderd worden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt zich hier te allen tijde voor uitschrijven. De gegevens worden bewaard door onze websitehosting Eye-C Multimedia.

Delen van persoonsgegevens met derden

OpslagXL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OpslagXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OpslagXL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OpslagXL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@opslagxl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OpslagXL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OpslagXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@opslagxl.nl. OpslagXL heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Kom gerust eens langs om al onze mogelijkheden te bekijken