Verboden op te slaan, wat kunt u bij ons niet opslaan.

Vraag nu een offerte aan en ontvang 10% korting!
Een goedkopere opslag gevonden? Toon ons de offerte en wij passen onze prijs aan.
Vraag nu een offerte aan en ontvang 10% korting!
Een goedkopere opslag gevonden? Toon ons de offerte en wij passen onze prijs aan.

Verboden op te slaan bij opslag XL

Bij Opslag XL kunt u terecht wanneer u uw goederen op wilt slaan. Natuurlijk zijn er bepaalde goederen die niet bij ons opgeslagen mogen worden. Hieronder vindt u een lijst met spullen die wij niet tolereren.

Goederen die explosief, oxiderend, ontvlambaar, giftig, schadelijk, corrosief, bijtend, of milieugevaarlijk zijn mogen niet bij ons opgeslagen worden.

Bij overtreding van dit opslagverbod lijdt tot aansprakelijkheid jegens Opslag XL voor alle schade die zij daardoor lijdt. Overtreding van het opslagverbod kan bovendien leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb. 2000, 278). Verboden op te slaan:

 • Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke stoffen.
 • Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken. Zoals voedsel, alles wat eetbaar is (in welke hoedanigheid en verpakking dan ook).
 • Asbest en blauwleer.
 • (Kunst)mest.
 • Gasflessen (waaronder ook lachgas) en accu’s.
 • Vuurwerk.
 • Auto- en motorwrakken.
 • Brandbare vloeistoffen (diesel).

Gevaarlijke stoffen of preparaten die op grond van besluit Verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stb. 1991, 534) zijn ingedeeld in de categorie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals:

 • Ontvlambare stoffen (benzine, aceton, thinner, terpentine).
 • Giftige stoffen (blauwzuur).
 • Bijtende of irriterende stoffen (zoutzuur, natronloog, ammonia, soda).
 • Wapens of munitie.
 • Drugs.
 • Ontplofbare of oxiderende stoffen (salpeterzuur).

regels verboden op te slaan opslag xl
Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Kom gerust eens langs om al onze mogelijkheden te bekijken